آخرین اخبار : 

فرمیکا2.5میل استخوانی

فرمیکای استخوانی

روکش فرمیکای استخوانی(HPL) فرمیکا2.5میل استخوانی روکش های فرمیکا با اسم اختصاری HPL مخفف عبارت High Pressesor Laminate می باشند. و معرف ورقه ای است مرکب از چندین لایه الیاف«مثل کاغذ» آغشته به رزین عمل کننده در گرمای سخت که تحت